เพียง 2 ปี ที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามาดูแลบริษัท เยอรมัน มอเตอร์ เวิร์ค จำกัด คุณธัยนันท์ ลีนุตพงษ์ ลูกไม้ใต้ต้น ก็สามารถสร้างความภูมิใจให้คุณพ่อ สรวิศย์ ลีนุตพงษ์ ได้เป็นอย่างดี สามารถสานต่องานสำคัญกับออดี้ เยอรมัน ได้ลุล่วงและเป็นรูปธรรม กับ AUDI CENTER BANGKOK ศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งใหม่ ณ ถนนเทียมร่วมมิตร

  • date : 03-12-2017