วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

การที่ศรีตรังก้าวขึ้นอันดับ 1 ในระดับโลกได้นั้น มาจากความมุ่งมั่น ทุ่มเทและความซื่อสัตย์ของพนักงานทุกคน ทุกวันนี้เราเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่มีคนทุกรุ่นมาร่วมแรงร่วมใจทำงานกัน ซึ่งเกิดจากการที่เราให้โอกาสพนักงานทุกระดับ ให้กล้าคิด กล้าทำ ด้วยความสร้างสรรค์และเราตั้งใจดูแลพนักงานทุกคนของศรีตรังให้ดีที่สุด พนักงานของเราจึงพร้อมก้าวไปด้วยกัน โดยยึดมั่น เรื่องหลักธรรมาภิบาลในการทำงานจนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาดยางพาราได้จนถึงทุกวันนี้

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล 
กรรมการบริหาร 
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

  • date : 18-11-2018