ซีอีเอ ชวนร่วมงาน “เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2018”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ชวนร่วมงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2562 (Chiang Mai Design Week 2018) ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Keep Refining ยิ่งขัดเกลา ยิ่งแหลมคม” นำเสนอนวัตกรรมงานออกแบบใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น ผ่านกระบวนการขัดเกลาเทคนิคทักษะฝีมือ เทคโนโลยีการผลิต รวมถึงคุณภาพวัสดุ ของเหล่านักออกแบบ ช่างฝีมือ นักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศมากกว่า 500 คน และจากต่างประเทศกว่า 10 ประเทศ  โดยภายในงานพบกิจกรรมจำนวนมาก อาทิ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ (Exhibition) งานเสวนา (Talk) เวิร์คช็อป (Workshop) ตลาด (Market) และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561 ณ  TCDC เชียงใหม่  ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านนิมมานเหมินท์ และอีกกว่า 20 แห่งรอบเมืองเชียงใหม่

 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chiangmaidesignweek.com #CMDW18 หรือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหม่ 1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อยตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 052-080-500 ต่อ 312, 325

  • date : 20-11-2018